Spanienkarta

Legrand-koncernen världen över

Legrand är en specialist i världsklass ifråga om produkter och system för elinstallationer och informationsnätverk där människor bor och arbetar.

Med verksamhet i mer än 70 länder och en arbetsstyrka på över 30 000 människor, utgjorde Legrands försäljning under år 2008 €4 miljarder, en ökning på 1,8 % jämfört med 2007.

År 2008 stod affärs- och industrisektorn för närmare 60 % av Legrands försäljningsvolym. 60 % av koncernens verksamhet består av underhåll och renovering.

För mera information:
www.legrand.com
residentielindustriel

Legrand-koncernen i Sverige

För att bemöta den svenska marknadens behov etablerade sig Legrand som en mångsidig specialist i hela landet tack vare ett kraftfullt och effektivt distributörsnätverk som erbjuder produkter och system från Legrand, Van Geel, Cablofil och Zucchini.

Energidistribution och industriella tillämpningar

 • Skydd och omkoppling
 • Utrustning för DIN-skenor
 • Kåpor
 • Industriutrustning
För mera information:
www.legrand.se

BYGGNADSHANTERING

 • Energibesparande belysningshantering
 • Nödbelysning
 • Ljud- och videosystem

HUSHÅLLSTEKNIK OCH KABELTILLLBEHÖR

 • PLC-teknik
 • Ett brett urval av kabeltillbehör
 • Ljud- och videosystem
För mera information:
www.legrand.se
residentiel

KABELHANTERING

 • Gallerbaserade trådstegar
För mera information:
www.cablofil.se
 • trådstegar
 • perf. rännor
 • armaturrännor
 • väggkanaler i stål
 • golv- och kontorsutrustningssystem
 • plastkanaler
 • kabelstegar
För mera information:
www.vangeel.se

ZUCCHINI-SAMLINGSSKENOR

 • 25 A till 5000 A samlingsskenor för belysning
För mera information:
www.zucchinispa.it
zucchini
LegrandCablofilLegrand
Zucchini
Zucchini